Velkommen

Smittevern: 

Vi tar imot klienter over telefonkonsultasjon, på Skype og på tur, samt her på klinikken i trygge omgivelser som følger smittevernregler. -Her er det god tid mellom klientene, god plass og to meter avstand. Vi lufter mellom klientene og  desinfiserer berøringsflater daglig.

Om Den Lille Klinikk:

Den Lille Klinikk er et psykologfellesskap på Eikelisenteret i Bærum. Her har vi stort hjerterom for de menneskene som kommer til oss, og vi har lyse og lune lokaler nær både natur og offentlig transport.

Til oss er du velkommen når du har behov for et trygt rom for deg og dine livsutfordringer. Vi tar deg imot med hjerte, åpenhet, nysgjerrighet, kreativitet, tid og ro. Og stor takhøyde : ) Da dette er en privat praksis uten driftstilskudd, står vi også fritt til å ta den tiden vi trenger, med ro og nærvær, og din prosess og journal forblir hos oss. I tillegg har vi kort ventetid og du er alltid velkommen tilbake når livet butter, til en psykolog som allerede kjenner deg godt. Enkelte helseforsikringer og arbeidsplasser dekker private psykologtimer.

Vi tilbyr psykoterapi og veiledning her på klinikken, samt telefonkonsultasjoner, tur-terapi og onlineterapi via Skype. Samt doulatjenester. Du trenger ingen henvisning for å få time hos  oss.

Psykolog Maren Kongelstad

Maren Kongelstad har jobbet på klinikken fra 2013 med mange  ulike livsutfordringer. Maren har fordypningsområdene høysensitivitet, samt videreutdanning i perinatal terapi / gravideterapi, dvs alle utfordringer knyttet til – og med utspring i –graviditet fødsel og barseltid, denne viktige og sårbare tiden i livet.

Maren tilbyr i tillegg til terapitimer i gode omgivelser på klinikken, også telefonkonsultasjoner og turterapi.

Kontakt: maren@denlilleklinikk.no

Psykolog Ane Bull

Ane Bull kom til klinikken i 2019 og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten,  med utredning og behandling av et vidt spekter av psykiske lidelser hos både barn og voksne. Ane har fordypning i barne- og familieterapi. Hun har et ekstra hjerte for- og kunnskap om de utfordringer familier kan møte, og her er barna også velkommen inn. Ane tilbyr både terapisamtaler på kontoret og via skype. Kontakt: anebull@denlilleklinikk.no

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ved behov for akutt hjelp eller ved selvmordstanker, er kontaktmuligheter:

 1. Fastlege, på dagtid, be om time for øyeblikkelig hjelp. Fastlege kan ved behov henvise til frivillig innleggelse eller tvungent psykisk helsevern. 
 2. Døgnåpen legevakt: 116 117. Besøksadresse Oslo: Storgata 40. Tlf dagtid 2211 7230.
 3. Psykiatrisk legevakt Oslo, Storgata 40: tlf  22 11 84 48 på dagtid, 08.30 – 15.00 (ellers tlf 116 117). 
 4. Ring 113, der er god hjelp å få, uansett hvor du er. 
 5. Ø-hjelp time på din DPS (distrikts psykiatrisk senter).                                        Sentralbord tlf 2322 5000
 6. Kirkens-SOS.no tlf 2240 0040
 7. Mental helse hjelpetelefon: 116 123
 8. For innbyggere i Bærum: Mestringstelefonen tlf: 905 27 071 og Rask psykisk helsehjelp
 9. Foreldresupport ved Mental helses hjelpetelefon: 116 123
 10. Ved mistanke om fødselspsykose eller psykose: TIPS tjenesten tlf 9079 5555.
 11. Ved behov for ammehjelp, døgnvakt Ammehjelpen.
 12. Veileder ved selvmordstanker: www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/selvmord-og-selvmordstanker/
 
Det finnes alltid en løsning!