Terapi via skype

Det kan være mange ulike grunner til at nettopp du har vanskeligheter med å møte opp til samtaler på kontoret. Det kan være at problematikken du strever med hindrer deg i å gå ut, det kan være du er bundet til hjemmet av barn, tidsklemma, utfordringer med hørsel eller tale eller det kan være et fysisk handicap som vanskeliggjør å komme seg til ulike steder. Mange har psykiske vansker som i seg selv gjør det vanskelig å komme seg alene til kontoret. Terapi via skype vil også kunne være aktuelt om du oppholder deg i et annet land eller sted eller være et supplement til ordinær terapi på kontor for å opprettholde terapiprogresjonen på ferier og lignende. 

Studier har vist god effekt av terapi via skype, og at det er like effektivt som terapisamtaler ansikt-til-ansikt (Barak et al., 2008). Det er mange fordeler med internettbasert terapi. Terapi via skype gjør at du kan sitte i dine trygge omgivelser og motta terapi. Noen opplever det da som enklere å åpne seg omkring vanskelige temaer og problematikk. Man sparer også tid ved å slippe å reise til klinikken. 

Det er allikevel noen begrensninger ved terapi via skype. Onlineterapi egner seg ikke for store og akutte kriser som alvorlig depresjon, psykose eller om man har selvmordstanker. 

Terapiforløp via skype

Terapiforløpet via skype foregår på samme måte som ved samtaler på kontoret, eller det kan være du kun vil ha en time eller to. Terapiforløpet er således avhengig av problematikken, og hva du som pasient ønsker og har behov for. I likhet med terapisamtaler ansikt-til-ansikt, vil jeg føre journal som du også har innsyn i om du ønsker det.

Hvordan bestille terapisamtale via skype?

Du bestiller skypesamtale på samme måte som du bestiller vanlig time, enten via telefon, sms eller mail. Her opplyser du om du heller ønsker terapi via skype i tillegg til din kontaktinformasjon på skype. Det er da viktig at du oppretter en skypekonto i forkant. Jeg vil da senere ringe deg til oppsatt tidspunkt via skype.