Doula – din fødselsledsager

 

The doula’s goal is to help the woman have a safe and satisfying childbirth as the woman defines it. Simkin & Way, 1998.

doulabirthtub

Historie fra så godt som alle kulturer forteller at fødende kvinner får støtte fra andre kvinner. Kunst fra hele verden viser det samme når det er fødselen som fremstilles; den fødende med minst to andre kvinner rundt seg. Jordmoren er foran kvinnen, den andre kvinnen er plassert bak eller ved siden av moren og holder på henne og pleier henne. En doula er den moderne versjonen av kvinnen ved siden av den fødende moren (Simkin & Way, 1998, s.1). Ordet ‘doula’ [dola] kommer fra gresk og betyr løst oversatt “en kvinne som tjener”. I det gamle Grekenland var doulaen kvinnens nærmeste tjener som også var med under fødsler (Klaus et al., 2002; Gurevich, 2003).

Ammende babyEn doula er en erfaren fødselsledsager som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til en kvinne og hennes partner under hele fødselsprosessen, og også i tiden før og etter fødselen. Kvinnen/paret finner sin doula i graviditeten og velger en hun opplever å ha god kjemi med. Doulaen blir godt kjent med kvinnen/paret og deres tanker og behov. Hun gir informasjon om valgmuligheter, og støtter de beslutninger som tas. Når fødselen er i gang, kommer doulaen til kvinnen/paret når de ønsker det, vanligvis til hjemmet tidlig i fødselsprosessen. Hun støtter kontinuerlig gjennom fødselsprosessen til barnet er født. Støtten gis bl.a gjennom avspenning, massasje, pust, stemmebruk, informasjon og oppmuntring, og generelt ved å skape en god, trygg og positiv stemning. Få dager etter fødselen snakker doulaen med kvinnen/paret om deres fødselsopplevelse. I tiden etter fødselen kan doulaen hjelpe med amming og praktiske gjøremål og gi emosjonell støtte etter behov. Ved en hjemmefødsel kan doulaen også være en støttende person og hjelpe jordmoren med praktiske oppgaver, barnepass, avløsning etc.

Doulaen utfører ingen medisinske oppgaver og har ikke medisinsk ansvar.

Hun har hele sitt fokus på å være en trygg, beroligende og alltid tilstedeværende støtteperson som kjenner paret og deres ønsker, tanker og følelser rundt fødselen.

Doula er ikke et alternativ, men et komplement til jordmor og det medisinske teamet. Den ekstra følelsesmessige tryggheten fra å ha en doula, ligger til dels i at paret er sikret å ha med seg en person de kjenner gjennom hele fødselsforløpet, samt i at

doulaen kan ha sitt fulle og hele fokus på ett fødende par, konstant, fra fødselens start til slutt.

smilende doula holder håndJordmor kan noen ganger være ukjent for kvinnen, hun kan ha flere fødende på samme tid, det kan være vaktskifter slik at en ny jordmor kommer, eller situasjoner kan oppstå hvor hun må ha hovedfokus på det medisinske. En doula kjenner paret fra før og har kun mor og fars emosjonelle behov å fokusere på, ikke det medisinske. Hun blander seg ikke inn i jordmors arbeid, men samarbeidermed henne.

Klikk her for å lese hva en av mine tidligere doulaklienter skrev om opplevelsen (nederst på nettsiden).

Her er tre artikler fra Jordmora – Tidsskrift for Jordmorforbundet, da de hadde DOULA som tema:

1: Intervju med doula Heide Thorsen om et typisk doulaoppdrag.

2: Artikkel om forskning på doulaeffekten av Maren Kongelstad.

3: Intervju med  Susanna Heli; doula, fødselspedagog, doulakursholder og forfatter av Föda utan rädsla/Confident Birth.

Utbredelse

I USA har bruken av doulastøtte blitt relativt utbredt. Rundt 50.000 kvinner har gått doulakurs og en nasjonal undersøkelse fant at 3-5 % av respondentene hadde brukt doula i siste fødsel. Foreningen DONA – Doulas of North America – ble opprettet i 1992. Dette er den største internasjonale foreningen for utdanning og sertifisering av doulaer med nærmere 7000 medlemmer i 2009. Doulaer er også utdannet i en rekke andre land i alle verdensdeler. Den svenske doulaforeningen Organisation för Doulor i Sverige (ODIS) ble stiftet i 1999, og har ca 70 doulaer som medlemmer. Dansk Doula­nettværk ble stiftet i 2005 og har utdannet ca 20 doulaer, mens Norsk Doulaforening ble stiftet i 2008 og har utdannet ca 25 doulaer.

Kilder:

Gurevich, R. 2003 The Doula Advantage. New York: Three Rivers Press.

Hodnett, E.D., Gates, S., Hofmeyr, G.J., & Sakala, C. (2009). Continuous support for women during childbirth (Review). The Cochrane Library 2009(1) p.1-77. John Wiley & Sons, Ltd.

Klaus, M. H., Kennel, J.H., & Klaus, P.H. (2002) The doula book. Cambridge: Da Capo Press.

Kongelstad, M.K. (2009). Fødsel i trygghet: forskning på doulaeffekten. Jordmora: Et tidsskrift for jordmorforbundet NSF, 7(1), s.14-21.

Kongelstad, M.K. (2010). ‘Du er sterk når du er trygg’: En litteraturundersøkelse av psykologiske faktorer knyttet til en positiv fødselsopplevelse. Speciale ved kandidatutdannelsen i psykologi, Århus Universitet.

Simkin, P. & Way, K. (1998). Position paper: The doula’s contribution to modern maternity care. Retrieved October, 2010, from DONA: Doulas of North America. Web page: http://www.dona.org.

© Hjertefødsel, 2013.

Leave a Reply