Hva med pappa da?

fødselsøyeblikk m farNoen undrer seg om pappa eller partner vil føle seg tilsidesatt og miste sin rolle når man har doula med på fødselen.

Det er som regel motsatt: pappa føler seg mer deltagende, mer trygg og mindre hjelpesløs. I en spørreundersøkelse med 550 deltagende par var både mødrene og fedrenes evalueringer av å ha doulastøtte svært positive (Kennel & Mc Grath, 1999 i Klaus et al., 2002).

På spørsmål om hvorvidt det er
nødvendig med en doula når både far og jordmor er tilstede, skriver den svenske
fødselsforskeren og jordmoren Ulla Waldenström at:

mannen er selv del av prosessen og kan ha egne støttebehov. Jordmoren kan ha andre, konkurrerende arbeidsoppgaver (…) Doulor behövs! (Waldenström, 2005, s.222).

En doula er ikke kun med på fødselen for å gi støtte og omsorg til fødekvinnen. Hun er der også for far. Hva den enkelte far har behov for varierer, og dette er noe av det som utforskes i forkant av fødselen – doulaen kjenner både mor og fars ønsker, behov og personlighet og tilpasser sin støtte etter dette.

En stor og viktig del av oppgaven for doula består i å hjelpe far å finne en rolle han trives med i fødselen. Mange fedre forteller at de i tidligere fødsler har kjent på både hjelpesløshet, frykt og usikkerhet, og at de innimellom føler seg litt oversett og tilsidesatt. En doula vil jobbe bevisst for at fødselen skal bli en trygg og god opplevelse også for far.

I møtene i forkant av fødselen finner vi sammen ut hvilken rolle far vil ha det godt med. Noen vil være en aktiv støtte for mor; puste og holde og være nær henne hele veien. Andre har ikke like lett for det, men vil gjerne ordne mer praktiske ting, hente, bære, ordne osv. I tillegg øver vi på hvordan far kan gi fysisk støtte til mor under fødselen; massasjeteknikker, press-teknikker, hvordan han kan holde og støtte henne osv. Hva enn far og mor er klar for. Mange syns det er godt med konkrete forslag til hva de kan gjøre, og hvordan. Andre har det naturlig i seg.

doula i hjemI fødselsprosessen er doula også en emosjonell støtte for far og forklarer underveis i prosessen slik at han vet hva som skjer og hvorfor, og slik at han ikke blir redd og usikker. I lange fødsler er det fint å være to til å avlaste hverandre også, slik at mor hele tiden har en ved sin side.

Her er hva en av mine fine pappaer sa i et KK-intervju om det å ha doula med på fødselen:

Det ble et godt samarbeid mellom doulaen og meg, og jeg følte meg fullstendig inkludert i alt som skjedde. Det er viktig å kjenne at man får konkrete oppgaver under fødselen, og ikke minst var det fint å ha øvd i forkant – det gjorde meg tryggere på hva jeg skulle gjøre. KK nr 39, 2009.

Oss. Fødselsøyeblikk med far

Referanser:

Kennel & Mc Grath, 1999 i Klaus et al., 2002

Kongelstad, M.K. (2009). Fødsel i trygghet: forskning på doulaeffekten. Jordmora: Et tidsskrift for jordmorforbundet NSF, 7(1), s.14-21.

McGrath, S.K & Kennell, J.H. (2008). A randomized controlled trial of continuous labor support for middle-class couples: effect on caesarean delivery rates. Birth, 35, s. 92-97.

Waldenström, U. (2005). Doulour behövs! Läkartidningen, 102 (4), s.221-222.

© Hjertefødsel, 2013.

Leave a Reply