Våre priser

KONSULTASJONER PÅ DAGTID (som starter før kl 16)

Førstegangskonsultasjon 75 min: 1500, 90 min: 1650

Tid Samtale 2-5 Videre samtaler (redusert pris)
60 min 1200 1000
75 min 1400 1250
90 min 1550 1450

 

Parterapi 90 min 1650 1550
KONSULTASJONER PÅ KVELDSTID (som starter etter kl 16)

Førstegangskonsultasjon 75 min: 1650, 90 min: 1800

Tid Samtale 2-5 Videre samtaler (redusert pris)
60 min kveld 1450 1250
75 min kveld 1650 1500
90 min kveld 1750 1650

 

Parterapi 90 min 1850 1750


Om endring eller avbestilling av timer: Hvis du trenger å flytte eller avbestille timen er det fint om du gir beskjed så raskt som mulig, slik at andre kan få timen. Timer som avbestilles mindre enn 3 virkedager før avtalen, belastes 50 prosent, timer som avbestilles senere enn klokken 9 virkedagen før timen, belastes i sin helhet. Men timen kan tas over telefon i stedet eller tas igjen ved eventuelle andre avbud den påfølgende uken.

Her er informasjon om avbestillingsrutiner hos psykologer, fra Norsk Psykologforening:

https://www.psykologforeningen.no/medlem/loenn-og-arbeidsvilkaar/for-privatpraktiserende/oppstart-av-privat-praksis/Avbestilte-terapitimer-og-godtgjoerelse