Våre priser

KONSULTASJONER PÅ DAGTID (som starter før kl. 16)

Førstegangskonsultasjon: 75 min: 1500,- 90 min: 1650,- 120 min. 1950,-

Tid:                                                             Honorar:

60 min 1250 kr  
75 min 1400 kr  
90 min 1550 kr  
120 min 1850 kr  
     


KONSULTASJONER PÅ KVELDSTID (som starter etter kl 16) OG HELG:

Førstegangskonsultasjon 75 min: 1700,- 90 min: 1850,- 120 min: 2150,-

Tid:                                                                                  Honorar:

60 min. kveld 1450 kr  
75 min kveld 1650 kr  
90 min kveld 1750 kr  
120 min kveld 2050 kr  
     

Redusert honorar kan i noen tilfeller gis, etter avtale. 

Takst for skriftlige uttalelser

Skriving av uttalelser, vurderinger m.m:

625,- pr påbegynte halvtime. 

Takst for utarbeiding av spesialisterklæring og epikrise følger NAV sine takster, for tiden:

2389, – for de første 2 timer, pluss 597,- pr påbegynte halvtime utover dette. 

Om endring eller avbestilling av timer:

Hvis du trenger å flytte eller avbestille timen er det fint om du gir beskjed så raskt som mulig. Timer som avbestilles senere enn kl 14.00 tre virkedager før avtalen, belastes 50 prosent. Timer som avbestilles senere enn klokken 9.00 virkedagen før timen, belastes i sin helhet. Men timen kan tas over telefon i stedet eller tas igjen ved eventuelle andre avbud den påfølgende uken.

Her ligger informasjon om avbestillingsrutiner hos psykologer, fra Norsk Psykologforening:

https://www.psykologforeningen.no/medlem/loenn-og-arbeidsvilkaar/for-privatpraktiserende/oppstart-av-privat-praksis/Avbestilte-terapitimer-og-godtgjoerelse

Leave a Reply