Maren Kongelstad

Maren portrettPsykolog Maren Kongelstad er autorisert psykolog utdannet ved Århus Universitet og medlem av Norsk Psykologforening. Studier i Oslo, USA og Danmark har gitt meg en bred utdannelse og erfaringsbakrunn. Det har også gitt meg ydmykhet hva gjelder både kulturforskjeller og terapimetoder. Ulike metoder har ulike styrker. Og mennesker forskjellige, slik at det som passer en person, ikke nødvendigvis passer en annen. For meg er selve møtet mellom klient og terapeut det essensielle; at du som klient opplever at du blir møtt på en god, lyttende og ydmyk måte og føler deg trygg og fri i din prosess. Ingen tanker eller følelser er feil, og «klumper i magen» skal få komme frem. Vanskelige følelser skal få settes ord på og utforskes.

I møte med mine klienter er jeg ydmykt lyttende og speilende. Jeg lar deg snakke ut og jeg stiller spørsmål for å hjelpe deg til å finne svar som er dine egne. Svar som er riktige for deg. I samtalene har vi fokus på dine opplevelser og følelser her-og-nå, men med en nysgjerrighet og utforskning av hva du har med deg i bagasjen fra tidligere i livet. Spesielt dine tidlige relasjonserfaringer. Slik blir du bedre kjent med deg selv. Med større selvinnsikt og selvaksept kan vi finne mer hensiktsmessige løsninger og veier videre. Mye av målet for meg som psykolog er å hjelpe deg til å bevisstgjøres det unike i deg og bli kjent med både dine sårbarheter og dine styrker. Da blir det også lettere møte nye utfordringer i livet, og gjøre valg som er gode for deg.
Fordypningsfelt
I tillegg til å jobbe med ulike livsutfordringer, har jeg har to fordypningsfelt:
I tillegg er jeg doula – fødselsledsager.
Undrer du om jeg kan være den rette samtalepartner for deg så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt:
Epost: maren@denlilleklinikk.no
Tlf: 9244 4354