Maren Kongelstad

Maren portrettPsykolog Maren Kongelstad er autorisert psykolog utdannet ved Århus Universitet. Studier i Oslo, USA og Danmark har gitt en bred utdannelse og erfaringsbakgrunn. Det har også gitt ydmykhet hva gjelder både kulturforskjeller og terapiretninger. Ulike retninger har ulike styrker, og mennesker forskjellige. For meg er selve møtet mellom klient og terapeut det essensielle;  å bli møtt og sett der du er og skape en trygg og åpen relasjon. Ingen tanker eller følelser er feil, og «klumper i magen» kan få komme frem. Vanskelige følelser skal få settes ord på og utforskes.

I samtalene har vi fokus på dine opplevelser og følelser her-og-nå, men med en nysgjerrighet og utforskning av hva du har med deg i bagasjen fra tidligere i livet. Spesielt dine tidlige relasjonserfaringer. Slik blir du bedre kjent med deg selv. Med større selvinnsikt og selvaksept kan vi finne gode veier videre. Vi utforsker sårbarheter og styrker og vi øver egenomsorg. Da blir det lettere å møte nye utfordringer i livet, og gjøre valg som er gode for deg. Med flere kurs og egenpraksis i nærværstrening/mindfulness er denne tilnærmingen blitt grunnleggende i terapien.
Fordypningsfelt
I tillegg til å jobbe med ulike livsutfordringer, har jeg har to fordypningsfelt:
Videreutdanninger: 
R-bup 1,5årig viderutdanning i gravideterapi: Psykoterapi i perinatalperioden.
Marianne Bentzen: 1 årig videreutdanning i nevroaffektiv psykoterapi.
I tillegg har jeg tatt Norsk Doulaforening/ODIS doulautdanning og jobber som doula – fødselsledsager.
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt:
Epost: maren@denlilleklinikk.no
Tlf: 9244 4354