Maren Kongelstad

Maren portrettPsykolog Maren Kongelstad er autorisert psykolog og medlem av Norsk Psykologforening. Jeg har jobbet på klinikken fra vi startet den i 2013.

Vi har alle både våre styrker og sårbarheter, våre vanskelige og vonde perioder og utfordringer, vi opplever gleder og smerter; det er en del av livet. Og noen ganger er det godt å ha et eget rom til å snakke om dette, til å stoppe litt opp og kjenne etter, være utforskende sammen, forstå seg selv og andre bedre, og finne veien videre.

Til meg er du velkommen når du har behov for et slikt eget trygt rom for deg og dine livsutfordringer. Jeg tar imot de ulike utfordringer og temaer med hjerte, åpenhet, nysgjerrighet, stor takhøyde, god tid, kreativitet, vennlighet og ro. Da dette er en privat praksis uten driftstilskudd, står vi også fritt til å ta den tiden vi trenger, med ro og nærvær, og din prosess og journal forblir hos oss. I tillegg har vi kort ventetid, og du er alltid velkommen tilbake når livet butter, til en psykolog som allerede kjenner deg godt.

Jeg har fordypningsområdene høysensitivitet, samt videreutdanning i perinatal terapi / gravideterapi, dvs alle utfordringer knyttet til og med utspring i  graviditet fødsel og barseltid, denne viktige og sårbare tiden i livet, hvor trygghet og omsorg er så ekstra viktig.

Jeg tar deg imot i gode omgivelser her på klinikken, og jeg tar imot telefonkonsultasjoner og kan også ta tur-terapier.

Veien er en del av målet…

Jeg tar imot mennesker med ulike livsutfordringer. På livets reise møter vi alle både veivalg og utfordringer, noen større og andre mindre. Utfordringene på veien blir til erfaringer man bærer med seg i ‘bagasjen’. Men noen ganger er bagasjen for tung å bære og trenger å ryddes og omsorteres litt. Andre ganger møter man hindringer det kan være nødvendig å få hjelp til å håndtere, for at bagasjen videre ikke skal bli for tung å bære. Er du midt i et vanskelig veivalg, sitter du fast i en hindring, har du følelser som er vanskelige eller overveldende og sliter med å komme videre? Trenger du noen å snakke med – om store eller små utfordringer? Eller trenger du rett-og-slett å få fortelle historien om ditt eget liv til en som lytter? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

For meg er selve møtet mellom klient og terapeut det essensielle;  å bli møtt og sett der du er og skape en trygg og åpen relasjon. Ingen tanker eller følelser er feil, og «klumper i magen» kan få komme frem. Vanskelige følelser skal få settes ord på og utforskes.

Bakgrunn:
Studier i Oslo, USA og Danmark har gitt en bred utdannelse og erfaringsbakgrunn. Det har også gitt ydmykhet hva gjelder både kulturforskjeller og terapiretninger. Ulike retninger har ulike styrker, og mennesker forskjellige.
 
Fordypningsfelt
I tillegg til å jobbe med ulike livsutfordringer har jeg har to fordypningsfelt:
 
 
Videreutdanninger: 
  • R-bup 1,5årig viderutdanning i gravideterapi: Psykoterapi i perinatalperioden.
  • Marianne Bentzen: 1 årig videreutdanning i nevroaffektiv psykoterapi.
  • I tillegg har jeg tatt Norsk Doulaforening/ODIS doulautdanning og jobber som doula – fødselsledsager. Samt flere meditasjons- og mindfulnesskurs.
 
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt:
 
Epost: maren@denlilleklinikk.no
Tlf: 9244 4354
Org.nr: 922 103 569
Adr: Wilh.Wilhelmsensvei 47, 1362 Hosle i Bærum.

Leave a Reply