Fire former for sensitivitet

Særlig sensitivitet kommer til uttrykk på fire områder. Hvilke områder sensitiviteten kommer sterkest frem, varierer fra individ til individ:

 1. Fysisk sensitivitetFlue på rose

  • Sensitivitet for kroppsfornemmelser som
   • Smerte
   • Sult
   • Tretthet
  • Sensitivitet for mat, drikke og medisin
   • Kaffe
   • Sukker
   • Alkohol
   • Tilsetningsstoffer m.m
   • Sterkere virkning og lettere bivirkninger fra medisiner
  • Sensitivitet for sanseinntrykk
   • Lys
   • Lukt
   • Lyder
   • Berøring/taktile stimuli (klær som klør etc)
   • Varme eller kulde
   • Overganger i vær og klima, årstider, værskifte, jetlag
  • Sensitivitet for velvære og nytelse, f.eks:
   • Vakre, harmoniske og ryddige/ordnede omgivelser
   • Musikk og kunst
   • Naturopplevelser
   • Riktig mat
   • Passe temperatur
   • Massasje
 2. Sosial sensitivitet

• Sensitivitet for andre menneskers følelser:

   • Fornemmer andres følelser, også sterkere enn egnecaring-hands
   • Andres følelser oppleves intense og kan være vanskelige å «riste av seg»
   • Sterke reaksjoner ved spedbarnsgråt eller når andre har det vanskelig
  • Sensitivitet for andre menneskers forventninger og trivsel:
   • Legger merke til fine nyanser i samvær med andre
   • Oppmerksom på andre menneskers forventninger i forskjellige situasjoner
   • God evne til å merke hva som skal til for at andre trives, har det godt og føler seg vel tilpass.
  • Sensitivitet for andre menneskers holdninger:
   • I sosiale sammenhenger
   • Sterk innlevelsesevne gjør det lett å farges av andres meninger og ønsker, selv når man mener det motsatte
   • Kan skifte holdning etter hvem man er sammen med
   • Og kan dermed lett ta valg som egentlig ikke er ens egne
   • Føler seg lett såret, krenket eller misforstått når andre ikke har samme holdning
  • just-a-little-caring-syed-aqueelSosial rettferdighet og harmoni:
   • Får stor glede av å hjelpe andre
   • Har det godt når man kan engasjere seg positivt i andre mennesker
   • Har stort behov for å ha det bra med andre mennesker.
   • Verdsetter gjensidighet, likeverd og respekt
   • Intenst ubehag ved mangel på dette og ved konflikter og uenigheter
   • Stort ubehag når man forstår at man er misforstått eller mistrodd.

 3. Personlig sensitivitet

  • Indre liv:
   • Sensitivitet for egne tanker, følelser, forventninger og indre forestillingsbilder
   • Kan bli overveldet av sterke indre følelser som engasjement, begeistring, sorg, sinne, lykke, glede, skuffelse, forelskelse, forutanelser osv.
  • Regn på vinduetIntense følelser og stemninger
   • Kan identifisere seg med – eller dyrke – intense følelser
   • Vanskelig for å akseptere at man ikke er sine egne følelser
   • Vanskelig for å akseptere at det man føler ikke alltid er sant
   • Selv positive følelser og begivenheter kan bli utmattende pga intensiteten.
  • Et rikt indre liv:
   • Veldig rikt indre liv – tanker, refleksjoner, assosiasjoner, ideer, kreativitet og fantasi..
   • Dype innsikter
   • Evne til å bygge bro mellom motsetninger og integrere forskjellige synspunkter
   • Stor selvinnsikt
   • Reflekterer over livet
   • God fantasi
   • Alt dette kan ofte brukes kreativt innen kunst, metodeutvikling, analyse og problemløsning

4. Ideologisk sensitivitet

  • På egne eller andres vegne
   • Sterk rettferdighetssans, lojalitet eller nestekjærlighet
   • Kan føre til stress hvis du selv eller andre ikke lever opp til idealene
  • Ideologien og ditt forhold til den
   • Evnen til å ha et ideal og medfølgende prinsipper og verdier kan også gjøre det ekstra god til å klare stress og belastninger
   • Om ideologien fører til stress eller det motsatte avhenger av dens innhold og hvor nyansert du forholder deg til den
  • Plass til nyanser
   • Å gi plass til nyanser og slakke litt på perfeksjonismen kan noen ganger være til hjelp
   • Og å lære seg å bære over med seg selv og andre, uten å gi slipp på idealet
   • Stor hjelp å velge sine kamper med omhu – og velge bort det unødvendige – så tappes man ikke like mye for energi

Kilde: SensitivBalance.dk

Leave a Reply