Ti fordeler ved å være høysensitiv

Sliter man med å se verdien i seg selv og sin sensitivitet, kan denne listen være til inspirasjon. Det er selvfølgelig individuelt hvilke fordeler forskjellige mennesker har, og listen kunne vært mye lengre : )  Det viktige er å lage din egen liste!

 • ansikt mot solaÅpenhet.
  • En naturlig åpenhet for livets opplevelser. Sterke opplevelser av kunst, musikk, natur, kjærlighet, samvær, dyr m.m.
 • Selvinnsikt.
  • Sensitive har ofte veldig god selvinnsikt, noe som er en fordel på mange områder i livet, bl.a for å jobbe med personlig utvikling.
 • Kreativitet.
  • Særlig sensitive er ofte kreative, skapende og går nye veier. Både på arbeid og og privat.
 • Evne til fordypelse
  • Man er i stand til å holde oppmerksomheten lenge, uten å kjede seg. Evnen til fordypelse gjør at man kan komme med originale bidag og gode , gjennomtenkte ideer og tanker.
 • Fleksibel tankegang
  • Typiske fritenkere. Lar seg sjelden begrense av ekstisterende normer og er i stand til å kombinere og intergrere forskjellige typer tenkning.
 • Selstendighet
  • Fordi man skiller seg fra flertallet utvikles ofte en sterk selvstendighet som man gjennom livet blir bedre til å uttrykke. Man tør å stå alene med sin holdning og gå en annen vei gjennom livet enn de fleste.
 • Omhu og fokus på detaljer
  • Siden stimuli bearbeides dypt er sensitive ofte grundige og omhyggelige og har en god evne til å være oppmerksomme på detaljer, innenfor de områdene de er opptatt av.
 • Innlevelsesevne
  • Særlig sensitive har som regel en dyp innlevelsesevne og empati, og stor forståelse for andre. Dette er positivt i alle sosiale forhold.
 • Ansvarlighet
  • Man er ansvarsbevisst både på jobb og i privatliv og andre arenaer man er engasjert i.
 • Arbeidsomhet
  • Man er vant til å anstrenge seg i en overstimulerende verden, og klarer å oppnå sine mål fordi man er arbeidsom.

Alle disse fordelene er ressurser og potensialer som særlig sensitive kan trekke på. Men man må ofte være bevisst på de og bruke de aktivt for virkelig å la de blomstre. I riktige omgivelser reagerer man enda mer positivt enn gjennomsnittet i kraft av sin åpenhet. Man har som særlig sensitiv virkelig store muligheter til å skape et godt liv, både for seg selv og for andre. Kilder: SensitivBalance.dk SmartKarriere.no

Leave a Reply