Psykoterapi

Livets vei

Veien er en del av målet…

På livets reise møter vi alle både veivalg og utfordringer, noen større og andre mindre. Utfordringene på veien blir til erfaringer man bærer med seg i ‘bagasjen’. Men noen ganger er bagasjen for tung å bære og trenger å ryddes og omsorteres litt. Andre ganger møter man hindringer det kan være nødvendig å få hjelp til å håndtere, for at bagasjen videre ikke skal bli for tung å bære. Er du midt i et vanskelig veivalg, sitter du fast i en hindring, har du følelser som er vanskelige eller overveldende og sliter med å komme videre? Trenger du noen å snakke med – om store eller små utfordringer? Eller trenger du rett-og-slett å få fortelle historien om ditt eget liv til en som lytter? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

På Den Lille Klinikk blir du alltid tatt varmt og godt imot. Du vil bli hørt, sett og forstått og kan føle deg trygg og fri til å komme med hva enn du har på hjertet.

Psykolog Maren Kongelstad er autorisert psykolog utdannet ved Århus Universitet. Studier i Oslo, USA og Danmark har gitt en bred utdannelse og erfaringsbakgrunn. Det har også gitt ydmykhet hva gjelder både kulturforskjeller og terapiretninger. Ulike retninger har ulike styrker, og mennesker forskjellige. For meg er selve møtet mellom klient og terapeut det essensielle;  å bli møtt og sett der du er og skape en trygg og åpen relasjon. Ingen tanker eller følelser er feil, og «klumper i magen» kan få komme frem. Vanskelige følelser skal få settes ord på og utforskes.

I samtalene har vi fokus på dine opplevelser og følelser her-og-nå, men med en nysgjerrighet og utforskning av hva du har med deg i bagasjen fra tidligere i livet. Spesielt dine tidlige relasjonserfaringer. Slik blir du bedre kjent med deg selv. Med større selvinnsikt og selvaksept kan vi finne gode veier videre. Vi utforsker sårbarheter og styrker og vi øver egenomsorg. Da blir det lettere å møte nye utfordringer i livet, og gjøre valg som er gode for deg. Med flere kurs og egenpraksis i nærværstrening/mindfulness er denne tilnærmingen blitt grunnleggende i terapien.
Fordypningsfelt
I tillegg til å jobbe med ulike livsutfordringer, har jeg har to fordypningsfelt:
Videreutdanninger: 
R-bup 1,5årig viderutdanning i gravideterapi: Psykoterapi i perinatalperioden.
Marianne Bentzen: 1 årig videreutdanning i nevroaffektiv psykoterapi.
I tillegg har jeg tatt Norsk Doulaforening/ODIS doulautdanning og jobber som doula – fødselsledsager.
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt:
Epost: maren@denlilleklinikk.no
Tlf: 9244 4354
Psykolog Justyna Laskowska-Grasza har hjemmeside på polsk og engelsk. Hun har sin psykologutdannelse fra Polen med videreutdanning i psykodynamisk langtidsterapi, og er norskautorisert psykolog:
Tlf 966 23 983