Velkommen til Den Lille Klinikk. Hjemmesiden er fortiden under utvikling. Ta kontakt med Psykolog Maren Kongelstad på 92444354 eller maren@denlilleklinikk.no for en avtale.

Du finner oss på Eikelisenteret i Wilh. Wilhelmsensvei 47, 1362 Hosle

Prisliste

Dagtid regnes til kl 16.00. Timer som avslutter fra kl 16.00 og utover faktureres som kveldskonsultasjoner.  Faktura sendes på epost. 

KONSULTASJONER PÅ DAGTID:

Førstegangskonsultasjon: 75 min: 1500,- 90 min: 1650,- 120 min. 2500,-

TidHonorar
60 min.1250 kr 
75 min.1450 kr
90 min.1600 kr
120 min.2400 kr
Forsikringssaker:1250 kr er fast timespris dagtid, 1450 kr kveld.

KONSULTASJONER PÅ KVELDSTID OG HELG:

Førstegangskonsultasjon 75 min: 1700,- 90 min: 1850,- 120 min: 2900,-

TidHonorar
60 min. kveld1450 kr
75 min kveld1650 kr
90 min kveld1800 kr
120 min kveld2800 kr

Til informasjon:

Honorar hos privatpraktiserende psykolog dekker tiden som brukes til forberedelser, journalskriving og etterarbeid, rundt 20 min., i tillegg til selve konsultasjonstiden. (Derfor har mange psykologer 45 eller 50 minutters konsultasjoner, hos oss er en time en klokketime). Redusert honorar kan i noen tilfeller gis, ved behov, etter avtale. 

Takst for skriftlige uttalelser:

Skriving av uttalelser, vurderinger m.m: 1150,- for inntil en times skrivearbeid, deretter 625,- pr påbegynte halvtime utover dette. 

Takst for utarbeiding av spesialisterklæring og epikrise som etterspørres av NAV dekkes av NAV, og følger NAV sine takster, for tiden: 2389, – for de første 2 timer, pluss 597,- pr påbegynte halvtime utover dette. 

Om endring eller avbestilling av timer:

Hvis du trenger å flytte eller avbestille timen er det fint om du gir beskjed så raskt som mulig. Timer som avbestilles senere enn kl 14.00 tre virkedager før avtalen, belastes 50 prosent. Timer som avbestilles senere enn klokken 9.00 virkedagen før timen, belastes i sin helhet. Men timen kan tas over telefon i stedet eller tas igjen ved eventuelle andre avbud den påfølgende uken.

Her ligger informasjon om avbestillingsrutiner hos psykologer, fra Norsk Psykologforening