Priser og avbestillingsrutiner

Prisliste for privatpersoner:

Faktura sendes på e-post eller som e-faktura.

KONSULTASJONER PÅ DAGTID:

Førstegangskonsultasjon: 75 min: 1600,- 90 min: 1875,- 120 min. 2550,-

TidHonorar
60 min.1275 kr 
75 min.1475 kr
90 min.1625 kr
120 min.2425 kr

Parterapi 90 min: 1875 kr

Timer som starter fra kl 15.30 og utover faktureres som kveldskonsultasjoner.

KONSULTASJONER PÅ KVELDSTID OG HELG:

Førstegangskonsultasjon 75 min: 1800,- 90 min: 2075,- 120 min: 2950,-

TidHonorar
60 min. kveld1475 kr
75 min kveld1675 kr
90 min kveld1825 kr
120 min kveld2825 kr

Parterapi 90 min:  2175 kr

Barselbesøk hjemme/etter-fødsel samtale, 120 min.: 2550,- Dette inkluderer reisevei opptil et kvarter hver vei, dvs 90 min. i hjemmet. Eventuelle parkeringsutgifter kommer i tillegg.

Til informasjon:

Honorar hos privatpraktiserende psykolog dekker tiden som brukes til forberedelser, journalskriving og etterarbeid, rundt 15 min., i tillegg til selve konsultasjonstiden. (Derfor har mange psykologer 45 eller 50 minutters konsultasjoner, hos oss er en time en klokketime). Redusert honorar kan i noen tilfeller gis, ved behov, etter avtale.

Takst for skriftlige uttalelser:

Skriving av uttalelser, vurderinger m.m: 1250,- for inntil en times skrivearbeid, deretter 650,- pr påbegynte halvtime utover dette. 

Takst for utarbeiding av spesialisterklæring og epikrise som etterspørres av NAV dekkes av NAV, og følger NAV sine takster, for tiden: 2606, – for de første 2 timer, pluss 651,- pr påbegynte halvtime utover dette. 

Om endring eller avbestilling av timer:

Hvis du trenger å flytte eller avbestille timen er det fint om du gir beskjed så raskt som mulig. Timer som avbestilles senere enn kl 14.00 tre virkedager før avtalen, belastes 50 prosent. Timer som avbestilles senere enn klokken 9.00 virkedagen før timen, belastes i sin helhet. Så langt det lar seg gjøre, lar jeg klienter ta igjen avbestilte timer ved eventuelle andre avbud samme uke. Timer kan tas over telefon ved behov (varsle dagen før).

Her ligger informasjon om avbestillingsrutiner hos psykologer, fra Norsk Psykologforening