Psykolog Maren Kongelstad


Veien er en del av målet...


Trenger du noen å snakke med på ferden?

Det er noe vi alle gjør innimellom.

Hjertelig velkommen!

🌿


Vi har alle både våre styrker og sårbarheter, våre vanskelige og vonde perioder og utfordringer, vi opplever glede og lidelse; det er en del av livet. Og noen ganger er det godt å ha et eget rom til å snakke om dette, til å stoppe litt opp og kjenne etter, være utforskende sammen, forstå seg selv og andre bedre, og finne veien videre.


Til meg er du velkommen når du har behov for et slikt eget trygt rom for dine livsutfordringer. Jeg tar deg imot med hjerte, åpenhet, nysgjerrighet og nærvær, med kreativitet, vennlighet og ro. Da dette er en privat praksis uten driftstilskudd, står vi også fritt til å ta den tiden vi trenger, med ro og nærvær, og din prosess og din journal forblir hos oss. I tillegg har vi kort ventetid, og du er alltid velkommen tilbake når livet butter, til en psykolog som allerede kjenner deg godt.


Jeg tar deg imot i gode omgivelser her på klinikken eller over telefon. I tillegg er det mulig med hjemmebesøk og tur-terapi.


Psykolog Maren Kongelstad


Jeg er autorisert psykolog, cand.psychol. fra Århus Universitet og medlem av Norsk Psykologforening. Studier i Norge, USA og Danmark har gitt meg en bred utdannelse og ydmykhet for ulike tilnærminger. 


I 2013 åpnet vi Den Lille Klinikk. Der har jeg i årene videre tatt imot mennesker med ulike livsutfordringer. I tillegg har jeg noen fordypningsområder og videreutdanninger: 


Graviditet, fødsel og barseltid har ligget mitt hjerte nær siden jeg selv ble mor i 2005, og egentlig allerede fra jeg jobbet som ekstravakt i akuttpsykiatrien i studietiden; da begynte jeg å brenne for hvor viktig det er å få omsorg og hjelp helt fra start i livet, for å forebygge. I 2008 deltok jeg på det første doulakurset som ble holdt i Norge, da startet vi også Norsk Doulaforening: norskdoulaforening.no/. Jeg har jobbet som doula (fødselsledsager) etter dette og vært med på å arrangere flere doulakurs. På psykologistudiet lærte vi knapt noe om psykisk helse i tiden rundt graviditet og fødsel, men jeg valgte å skrive min hovedoppgave om fødselsopplevelsen. For å bli fødselspsykolog tok jeg så videreutdanningen 'Psykisk helse i graviditet og barseltid' gjennom RBup (Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse), holdt av psykologspesialist Gro Vatne Brean, over halvannet år, og ble veiledet av henne gjennom flere år: www.rbup.no/undervisningsprogram


Videre har jeg fordypet meg i høysensitivitet (sanseprosesserings-sensitivitet) og tatt imot mennesker som kjenner seg igjen i dette medfødte, normale trekket, fra oppstart i 2013. Jeg har tatt The Highly Sensitive Person Foundation sitt kurs med Dr. Elaine Aron, for terapeuter som jobber med særlig sensitive mennesker, HSP (higly sensitive people). Og står derfor på deres liste over terapeuter: hsperson.com/therapists


I tillegg har jeg videreutdanning i nevroaffektiv psykoterapi med Marianne Bentzen: Neuroaffektiv psykoterapi 

Jeg har også en rekke andre fordypende kurs for psykologer og tar stadig nye.


Jeg har erfaring med nærværstrening (mindfulness / oppmerksomt nærvær) gjennom mange år og kurs, og jeg samtaler med de som kommer til meg utifra en opplevelses- og relasjonsorientert tilnærming. Med felles nysgjerrighet og utforskning, med fokus på nærvær og vennlighet, på selvaksept, på viljeskrefter og bevisste valg. På å finne indre trygghet gjennom å 'stoppe opp og kjenne etter'. Eller sagt med Børlis ord:


Ett er nødvendig

Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:

Å ta bolig i seg selv

Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Hans BørliTilbakemeldinger:

Det kan være vanskelig å finne en psykolog, kjemien har mye å si. Her er noen klienters tilbakemeldinger/anbefalinger - det kan kanskje hjelpe: 


"Marens behagelige væremåte og klinikkens beroligende atmosfære har for meg gjort besøkene til gode pusterom i hverdagen. Jeg kan på det varmeste anbefale Maren for de som er sensitive, og som lett blir stresset og urolige i en hektisk hverdag."
Kvinne 39 år.
🦋
"Jeg har tenkt på deg veldig mye og er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk. Det endret livet mitt, perspektivet mitt, og jeg har deg med meg nesten daglig. Når jeg kom til deg var det første gang jeg var hos en psykolog og jeg var så redd. Jeg var nære på å snu flere ganger på veien til vårt første møte. Men med en gang jeg kom inn på Den Lille Klinikk følte jeg meg trygg og ivaretatt. Det var en god og varm atmosfære og jeg følte at jeg kunne stole på deg fra første stund. Du introduserte meg for Mindfulness som er et av hovedverktøyene mine i hverdagen, og noe jeg alltid kommer tilbake til. Jeg lærte å kjenne etter hva som foregikk i kroppen, sette ord på følelsene mine og ikke minst finne aksept for å være den jeg er. Jeg bruker høysensitiviteten min til noe positivt i mitt møte med andre i istedenfor å gjemme den bort. Jeg setter grenser og aksepterer at ikke alle er komfortable med det. Jeg er ikke lenger utbrent og deprimert slik jeg var, og når ting begynner å bli vanskelige kan jeg gjenkjenne tegnene og ta grep for å ta vare på meg selv.
Tusen hjertelig takk, Maren!"
Kvinne 30 år.
🦋

"Etter å ha født min andre sønn under pandemien begynte jeg å streve i hverdagene med det som i begynnelsen føltes som en lett fødselsdepresjon. Jeg prøvde å følge gode råd ved å aktivisere meg både fysisk og sosialt, men hverdagen fortsatte å bli tyngre. Det opplevdes som om hvis jeg bare tok meg sammen nok, ville det bli bedre, men det samme tunge tankemønsteret fortsatte og jeg begynte streve med søvn. Ett år etter fødsel kom jeg i kontakt med Maren etter anbefaling av en god venn. Jeg opplevde å bli møtt med omsorg, varme og forståelse. Maren lærte meg selvomsorg og akseptere meg selv som jeg var. Sakte lærte jeg å bebreide meg selv mindre, dele med nære hvordan jeg hadde det og sette grenser for meg selv. Jeg tenker fortsatt ofte med takknemlighet på Maren, den uvurderlige hjelpen jeg fikk og fortsetter å bruke teknikker hun lærte meg for å ha det bedre i hverdagen. Så takk Maren."

Mamma 38 år

🦋

"Som psykolog er Maren profesjonell, åpen og lyttende. Jeg er en sensitiv person og føler at Maren forstår denne siden av meg veldig godt. Hun har også lært meg å godta denne siden ved meg selv og det har gjort meg mer lykkelig og tilfreds."
Kvinne 33 år.